Simone Markoff, Projektarbete 2008-2009. Tack till alla som har lånat ut sina bilder. Källor: Färgernas nedärvning på Cockerspaniel, Cockerns färggenetik, Det svarta fåret - en teori om nedärvning av sobel för Engelsk Cockerspaniel, Statistik: SKK