SOBELFÄRGEN ÄR RÄDDAD!!!

 

     

 

Nu har jag fått bekräftelse från Svenska Kennelklubben att vår vackra sobelfärg kommer att få fortsätta att registreras i Sverige!

Tack alla som kämpat för att få behålla våra soblar!

 

Hej Birgitta,

 

Fr o m 2014 kommer SKK att registrera följande färger på cockerspaniel.

 

 

S = svart                                                  VSR = vit/svart/tan

LI = liver                                                 VLR = vit/liver/tan

R = röd                                                    BLR = blue roan

GOL = golden                                        LIR = liver roan

SO = sobel                                              ORR = orange roan

SR = black/tan                                      LER = lemon roan

L&R = liver/tan                                     BRR = blue roan/tan

VS = vit/svart                                        LRR = liver roan/tan

VOR = vit/orange

VLI = vit/liver

VLE = vit/lemon

 

Färgerna SAR = sable roan samt VOS = vit och sobel kommer att registreras som x = ej standard enlig färg.

 

Med vänlig hälsning

Petra Waleij
Avdelningschef
Registreringsavdelningen
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 61 · Fax 08-795 30 99
E-post petra.waleij@skk.se
Webbplats www.skk.se 

I Cockertidningen som kom ut i v 24 läser jag följande:

Nya färgbeteckningar:

Fr.o.m. 1 januari 2014 gäller följande vid registrering av valpar:

S=Svart VSR=Vit/Svart/Tan
LI= Liver VLR=Vit/Liver/Tan
R=Röd BLR=Blue Roan
GOL=Golden LIR=Liver Roan
SO=Sobel ORR=Orange Roan
SR=Black/Tan LER=Lemon Roan
L&R=Liver/Tan BRR=Blue Roan/Tan
VS= Vit/Svart LRR=Liver Roan/Tan
VOR=Vit/Orange VLI=Vit/Liver
VLE=vit/Lemon

Övriga färger är ej önskvärda och kommer att registreras med X= ej standardenlig färg

Det känns som en stor lättnad att sobelfärgen fortfarande får registreras i Sverige.

 

 

I november 2012 beslöt FCI som väntat att följa efter Englands nya rasstandard som innebär att sobelfärgen anses som en icke önskvärd färg.

Tyvärr väntar den Svenska Cockerspanielklubben att gå ut med det på hemsidan, de väntar med det till det fastställts av den Svenska Kennelklubben som ska ha ett möte om det den 19/12.

Jag har genom kontakter med cockeruppfödare i andra länder fått reda på att den Danska Spanielklubben, den Tyska Spanielklubben och den Tyska Kennelklubben och antagligen ännu fler klubbar i Europa kommer att gå samman och lämna in en protest till FCI om detta då sobelfärgen funnits så länge i Europa och nu är en etablerad färg. Jag försökte lägga in en motion om att den svenska  Cockerspanielklubben  kunde gå med i denna protest då ju fler desto bättre.. Men tyvärr avslogs  det direkt.

Det som finns så  många sobelägare och även uppfödare av sobelfärgen som är medlemmar i Cockerspanielklubben!!! Så det är trist!

 

Mitt mail:

Jag är några dagar sen med att lämna in en motion till årsmötet, men jag har just fått reda på det här, så jag hoppas att ni tar med det ändå.
FCI har ju beslutat efter ett beslut från rasens hemland England att betrakta sobelfärgen på cockerspaniel som en icke önskvärd färg.
Nu vet jag att den Danska Spanielklubben, den Tyska Spanielklubben och den Tyska Kennelklubben gemensamt ska protestera mot beslutet.
Vi är många svenska uppfödare som föder upp sobelfärgen och vet även hur stor efterfrågan det är på den.
Hur tänker den svenska Cockerspanielklubben att agera i denna frågan?
Kommer ni att gå tillsammmans med andra Spanielklubbar i Europa och protestera? Ju fler vi är som går tillsammans ju större chans är det att de lyssnar på oss och drar tillbaka att sobeln inte ska uppfattas som en tillåten färg inom cockerspanielrasen.
Jag hoppas att vi som en rasklubb ska kunna kämpa för vår härliga ras mångfald i alla dessa vackra färger.

Tyvärr har det fortfarande inte stått något på er hemsida om beslutet i FCI. Det berör många av era medlemmar.
 
Med vänlig hälsning
Birgitta Markoff
medlem sedan 1981

Svaret:

Hej.

Jag har emottagit ditt mail ang sobelfärg.

Styrelsen kommer inte att ta upp det som en motion på årsmötet.

Vi avvaktar besked från SKK innan vi går ut med information på hemsidan. SKK/AG Standard skall ha möte den 19/12-12. Därefter kommer en översättning till svenska.

Hälsningar

Stig

Stig-Olov Olofsson
Ordförande Cocker Spanielklubben
 

 

 

Den 27/1 2012 skickade vi in skrivelsen med namnlistorna från sobeluppfödare och sobelägare i Sverige till FCI, Svenska Kennelklubben, Reneë Sporre Willis, ledamot av standardkommiten i FCI,   Monica Forsander, ordföranden och medlem av avelskomite'n i Svenska Cockerspanielklubben.

Den 3/2 skickade jag skrivelsen med namnlistor till vår ordförande i Cockerklubben igen, men jag har fortfarande inte hört någonting från vår Cockerklubb.

Det ligger en motion på Cockerklubbens årsmöte om  att klassificera sobeln och dess varianter som  icke godkända färger  i Sverige. Tyvärr har jag ingen möjlighet att närvara vid Cockerklubbens årsmöte den 26/2 kl. 12.00  i Upplands Väsby. Men jag hoppas att så många sobelanhängare som möjligt kan närvara och rösta emot förslaget om sobelns upphörande i Sverige!

 

Den 18/2 fick jag det här svaret från ordföranden i Cockerklubben Monica Forsander:

Hej.
Jag har tyvärr inte så många svar att ge er om sobeln...
Engelska Cockerklubben har redan beslutat och det är också klubbat på
deras kennelklubb att sobeln inte längre är en önskvärd färg. Då det är
rasens hemland som äger rasstandarden så kan dom göra ändringar i den som
dom vill.
Cockerklubben kommer inte att skicka några protester till FCI om detta då
det inte skulle ge något. FCI har inte heller något att säga till om utan
måste följa hemlandets ändringar.
Det skickades runt protestlistor från många olika länder till Eng.
Cockerklubben INNAN dom hade tagit beslutet men det hjälpte uppenbarligen
inte.
Jag har pratat med Kennelklubben om sobeln och vad som kommer att hända
när dem nya reglerna kommer till Sverige men tyvärr har dom inga svar att
ge i dagsläget.
Ändringen har inkommit till FCI nu och ska gå runt i olika instanser där,
sen kommer det till Sverige någon gång i sommar och ska sen gås igenom på
deras olika möten här. Sen ska den skickas till SSRK och rasklubb för en
remisstid på 3 månader så dom trodde inte det skulle hinna ske några
förändringar under detta år.
 
Mvh Monica Forsander
Ordförande, Cockerklubben

Jag svarade med att jag ville de skulle ta upp vår skrivelse på cockerklubbens årsmöte den 26/2 då det finns en motion med där som vill att vi inte ska tillåta sobeln längre. Jag skriver också att England fortfarande tillåter sobeln som färg, men den anses som icke önskvärd.

I Hundsport nr 1/2012 skriver Reneé Sporre Willis, ordföranden i standardkommiten i FCI att beslutet är fattat av Engelska Kennelklubben och att FCI bara ska fastställa vad England har bestämt om sobeln.

Den 18/2 skriver jag igen till Reneé och frågar om vi fortfarande ska få registrera våra soblar i Svenska Kennelklubben, något som känns som viktigast nu. då det verkar vara kört att få sobeln likvärdig andra färger.

Den 26/2 hade Cockerspanielklubben årsmöte i Upplands Väsby. Inget blev bestämt om sobelfärgen.

Nu väntar vi till vad FCI bestämmer i juni, det verkar inte vara mycket mer man kan göra i detta läget.

 

Så här lyder vår skrivelse:

 

Rädda sobeln!

Jag läser på Cockerklubbens hemsida att England har ändrat rasstandarden för Cocker spaniel, istället för att tillåta alla färger finns nu en lista med tillåtna färger. På listan finns inte sobel med men däremot tre nya färger: golden, lemon and white och lemon roan, färger som jag inte förstår hur de skiljer sig från de redan existerande färgerna röd, vit och röd och orange roan. Detta kommer att gälla även i Sverige står det, utan någon som helst förklaring eller kommentar.

Jag förstår ingenting, min första fråga är såklart varför, vad är anledningen till att England inte längre vill tillåta sobelfärgen? Är kvalitén på de sobelfärgade hundarna lägre än resten av populationen? Det kan ju inte stämma, många soblar har nått framgångar i utställningsringarna, Cardamine the Sable King har ju certifikat, skulle detta ens vara möjligt om de sobelfärgade hundarna inte är rastypiska?

Bär sobeln på någon sjukdom som resten av populationen är befriad från? Det finns inga bevis eller ens uttalande om det. Sobeln med sin dominanta arvsgång, kan ju förekomma i Cockerns alla färger och ökar spridningen i de olika färgerna. Ska alla sobelfärgade Cocker spaniel tas ut ur avel, de som har gått igenom de obligatoriska hälsotesten, har ett bra temperament och har fått en bra utställningsmeriter bara för att de har en otillåten färg? Borde vi inte främja den biologiska mångfalden istället för att smala ner avelsmaterialet och öka inavlesgraden?

Efter att jag har sökt igenom internet hittar jag några kommentarer om att de finns de som ser sobeln som en oren färg som kommit till genom inkorsning av en annan ras. Jag hittar inga bevis varken för eller emot detta. Om det trots allt är sant så måste de ha skett för länge sedan och nu är sobelfärgen så pass utspridd och inkorsad att det inte skulle längre skulle märkas. Nu när sobelfärgen är här, vill vi verkligen avla bort den för alltid?

Min andra fråga är varför kommer detta förbudet just nu? Varför kom det inte innan man börjat avla på sobel och färgen brett ut sig över hela Sverige? Sedan början av 2000-talet när de första sobelhundarna importerades till Sverige har det enligt SKK:s avelsdata registrerats 427 sobelfärgade valpar av 76 olika uppfödare. Färgens popularitet och antal sobelfärgade valpar som föds har ökat varje år. 2010 var 5,5 % av alla cockervalpar som föddes i Sverige sobelfärgade. Av alla cockerns färger låg sobel på sjätte plats, detta innebär att det idag i Sverige finns tio färger på Cocker spaniel som är ovanligare än sobel.

Efterfrågan hos valpköpare på sobelvalpar är enligt flera erfarna uppfödare högre än de flesta andra färger på Cocker spaniel, även utländska uppfödare ställer sig på kö till en sobelvalp. Vem ska nu möta dessa valpköpares efterfrågan? Oseriösa uppfödare som inte registrerar sina valpar och kommer att kunna ta högre pris än de som registrerar? Även om de utländska uppfödarna alltid kommer välja de registrerade valparna kommer de vanliga valpköparna att göra det?

Vad händer om det trots alla ansträngningar föds sobelvalpar? Något som inte är en omöjlighet med tanke på att hundar kan bära på sobelanlaget utan att det syns. Ska valparna avlivas då friska men med en otillåten färg?

Vad gör de uppfödare som har byggt sina avelslinjer på soblar och vägrar att acceptera det nya förbudet? Ska de gå ur kennelklubben och börja sälja sina valpar helt renrasiga men oregistrerade? Det finns uppfödare som pratar om att ”fuska” och registrera sina sobelvalpar som en av de tillåtna färgerna istället, men ärligt talat om man gör så, vad är då meningen med att registrera färger överhuvudtaget. Om uppfödarna fortsätter avla på sobeln och registrerar valparna i en annan färg, kommer de inte ses som oseriösa när de aldrig kan få en bedömning på en utställning på sina sobelfärgade hundar?

Om det blir ett förbud att registrera sobelvalpar, blir det då "övergångsregler" så uppfödarna kan använda sina meriterade soblar till avel ett antal år framöver? Eller blir det avelsförbud på alla registrerade soblar? Eller får man para med en sobel om man lyckas hitta en motpart utan rött anlag så att det inte kan bli någon sobelavkomma?

I Sverige förbjöds kupering av svansar redan 1989 men i England fortsatte man med detta ända tills 2007. Är det möjligt att England eller FCI kan ge Sverige ett slags specialtillstånd även här som gör det möjligt att registrera sobelfärgade hundar?

Har Sverige ens försökt skicka en protester mot detta till England? Vad säger resten av världen, finns det inga andra länder som protesterar, vad säger Tyskland som var bland de första med sobeln, vad säger resten av Europa och USA?

                                  

 

Skrivet av Simone Markoff
Uppfödare av Cocker spaniel
Studerande av husdjurvetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet

Skickat till

Cockerspanielklubben

Svenska Kennelklubben

Nils-Erik Åhmansson, SKK

 Åke Hedhammar, SKK

Renee' Sporre-Willis, Ledamot i FCI

FCI (Europeiska Kennelunionen)

 

 

Undertecknat av:

 

Birgitta Markoff, Sölvesborg

Kennel Cockett

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Katarina Rodell, Motala

Kennel Cockernest

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Bodil Svensson, Norrköping

Kennel Liljeblomman’s

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Inger Ivarsson, Fellingsbro

Kennel Westerner

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Jeanette Norén. Ösmo

Kennel Idunvallens

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Kikki Lindh, Kristianstad

Kennel Diamond’s of Åsum

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Marie Gustavsson, Västervik

 Big Green Walley's kennel

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Christina Auvoja, Tyringe

 Kennel Syringa Hill’s

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Ann-Christin Mälberg, Ystad

Kennel Bright Dreams

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Lena Stengl, Vilshult

Kennel Cockerstengl

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Åsa Einarsson. Tullinge

Kennel Bizzhaie

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Carina Kjellqvist, Tyringe

Kennel Coola Cox

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Yvette Richardsson, Brottby

Kennel Happy Pearls

 Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Eva Melander- Lentini, Torsås

Kennel Milovi

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Petra Qvant, Tyringe

Kennel Näckrosdammens

 Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Helena Eriksson, Mariefred

Kennel Smultronblommans

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Gunnel Andersson, Mölnlycke

Kennel Hyltans Heartbreaker

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Ann-Charlotte Olsson, Vallda

 Kennel Trinnöja´s

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Lorena Pettersson, Fellingsbro

Kennel Tekmates

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Marianne Ravaska, Gislaved

Kennel Marenhill's

Uppfödare av sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Anneli Nordlund och Tobias Alvinder

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel som är Svensk Viltspårchampion

 

Lisa Arvidsson, Kristianstad

Ägare av en sobelfärgad Cockerspaniel

 

Camilla Strandberg, Sölvesborg

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Gitte Koern ,Tartu, Estland

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Michaela Lundin och Henrik Zadig, Vittskövle

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Fanny Woode, Wilma Woode, Julia Woode, Erik Woode och Carita Woode, Brokind

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Maria Svensson, Ystad

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Peter Jörgensen, Fredriksverk, Danmark

Ägare av en sobelfärgad Cocker Spaniel

 

Towe, Ola, Simon, Maja och Emma Lindqvist-Ottosson, Vinslöv

Ägare av en sobelfärgad och en svart Cocker Spaniel

 

Lena Schön och Kenneth Schön

Ägare av två sobelfärgade Cocker Spaniel

 

Monica Johansson, Sölvesborg

 Ägare av en leverfärgad Cocker Spaniel

 

Madelene Friberg, Kristinehamn

Ägare av en röd Cocker Spaniel

 

Annelie Adler-Boysen

 

Viktoria Nord

 

 

Vetenskapliga studier om sobelfärgen:

 

 

ABSTRACT

 

Tremendous progress has been made in recent years in the elucidation of the canine coat color pathways.  Along with the clarity that these discoveries have provided for understanding the color of most dogs have come some exceptions.  Among these are the “sable” English Cocker Spaniel, and the “grizzle” Saluki.  In both cases, animals share a phenotype which appears to be a modified Agouti phenotype (at/at) with reduced eumelanin expression throughout the black or brown regions, but particularly on the snout, leading to a reverse mask.  Two separate mutations have been identified in the same transmembrane domain of MC1R which may be responsible for the phenotype.  This would certainly seem to be the case for the English Cockers. The smaller amount of data for the Salukis and some other breeds is consistent, as well. Both of these mutations are hypomorphic, and intermediate in the dominance hierarchy between E and e.

 

 

BACKGROUND

 

Testing for AY

Samples from a sable English Cocker dam and her litter of black puppies were presented  to Vetgen with a request to test for the Agouti Ay mutation which is responsible for “sable” coloration in many breeds including American Cocker Spaniels.  All of the dogs tested negative for this mutation, at which point a photograph of the dam was requested.

 

Sequence Agouti gene

The color and pattern indicated an Agouti phenotype of some sort, so the coding region of the Agouti gene was sequenced to look for novel mutations in the dam.  No mutations were identified, so the assumption at this point was that the phenotype was derived from an Agouti promoter mutation similar to that responsible for the at phenotype.

 

Test K

To support the assumption that an agouti allele was responsible for the phenotype, the dam was tested for the dominant black (KB) mutation in CBD103 with expectation of a kyky genotype, which would allow expression of agouti phenotypes.  Suprisingly, the dam’s genotype was KBKB which based on existing knowledge of canine coat color should have rendered her black.

 

 

HOW DO THE A, B, D, E, and K LOCI AFFECT EACH OTHER IN DETERMINING COAT COLOR?

 

 

Sequence analysis of Cbd103 (K) and Mc1R (E) coding regions

 

PHENOTYPES AND GENOTYPES

 

 “Grizzle” Salukis and “Domino” Afghan Hounds

A second mutation in the same transmembrane domain has been identified in dogs with a very similar phenotype to that seen in the “sable” English Cockers.  The allele appears to behave in the same manner i.e. recessive to E but dominant to e.

 

SUMMARY

The mutation responsible for the “sable” phenotype in English Cocker Spaniels appears to be a hypomorphic MC1R allele (eh) which falls into the heirarchy as follows:
EM > E > eh > e

The full designation is eh(D84N) which differentiates the allele from other probable eh alleles which will likely include the residue 78 mutation in Salukis and Afghan Hounds

 

Se även Simones arbete om sobelfärgen och dess nedärvning, se här: och här: